இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட விதி 356 கூறுவதென்ன ?

பரவிய செய்தி

ஒரு கலவரத்தில் 10 பேருக்கு மேல் சுடப்பட்டு இருந்தால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட விதி 356-ன் படி ஆட்சி கலைக்கப்பட வேண்டுமாம்..!

மதிப்பீடு

சுருக்கம்

இது முற்றிலும் தவறான தகவல். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட விதி 356 என்ன கூறுகின்றது என்பதை விரிவாக காண்போம்.

விளக்கம்

மாநில அரசியலமைப்பு இயந்திரங்கள் தோல்வியடைந்தால் :

Advertisement

1. மாநில ஆளுநரிடம் இருந்து பெற்றுகொள்வதன் மூலம் அல்லது மாநில அரசின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் விதிமுறைகளுக்கு இணங்க மாநில அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத நிலையில் அதிருப்தி அடைந்தால், ஜனாதிபதி பிரகடனம் செய்யலாம்.

  1. அரசின் அரசின் அனைத்து செயல்பாடுகளையோ, எந்தவொரு அல்லது ஆளுநர் அல்லது மாநிலத்தின் சட்டமன்றம் தவிர வேறு மாநிலத்தில் உள்ள எந்தவொரு அதிகாரமோ அல்லது அதிகாரம் உடையோ அல்லது நிறைவேற்றப்படும் அதிகாரங்களையோ.
  2. மாநில சட்டமன்றத்தின் அதிகாரங்களை பாராளுமன்ற அதிகாரத்தின் கீழ் அல்லது இயங்குவதாக அறிவிக்க வேண்டும்
  3. பிரகடனத்தின் பொருள்களுக்கு ஏற்றாற்போல், அல்லது எந்த அரசியலமைப்பின் எந்தவொரு அரசியலமைப்பின் எந்தவொரு நடவடிக்கையையும் முழுமையாக செயல்படுத்துவதில் அல்லது விவகாரத்தை செயல்படுத்துவதற்கான விதிகள் உட்பட ஜனாதிபதிக்கு அவசியமான அல்லது விரும்பத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும், உயர் நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட்ட அல்லது செயல்படுத்தக்கூடிய அதிகாரங்களை எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லது உயர் நீதிமன்றங்களில் தொடர்புடைய இந்த அரசியலமைப்பின் எந்தவொரு நடவடிக்கையையும் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ இடைநீக்கம் செய்யுமாறு ஜனாதிபதிக்கு இந்த விதிமுறை ஒன்றும் அனுமதிக்காது.

2. அத்தகைய பிரகடனம் எந்தவொரு பிரகடனமும் ரத்து செய்யப்படலாம் அல்லது வேறுபட்டதாக இருக்கலாம்.

3. இந்த பிரகடனத்தின் பிரகாரம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பிரகடனத்தை தவிர்த்து, இந்த கட்டுரையின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட ஒவ்வொரு பிரகடனமும், இரண்டு மாதங்கள் காலாவதியாகும் வரை இயங்காது, இரண்டு நாட்களின் காலாவதியாகும் முன், அது இரு நாடாளுமன்ற அவைகளின் தீர்மானங்களிடமிருந்து ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், அத்தகைய பிரகடனம் (முந்தைய பிரகடனத்தை ரத்து செய்வதற்கான பிரகடனமாக இல்லை) மக்கள் ஹவுஸ் கலைக்கப்படும்போது அல்லது இந்த மாநாட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு மாத காலப்பகுதியில் மக்கள் வீடுகளின் கலைப்பு நடைபெறும் நேரத்தில் வழங்கப்படுகிறது. பிரகடனத்தை அங்கீகரிப்பது கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது, ஆனால் அத்தகைய பிரகடனத்தை பொறுத்தவரையில் எந்த தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. அந்தக் காலகட்டத்தில் காலாவதியாகும் முன்பே, மக்கள் பிரகடனம் நிறைவேற்றப்பட்டது, பிரகடனம் முடிவடைந்த முப்பது நாட்களில் முப்பது நாட்களின் முற்பகுதி காலாவதியாகும் முன்பே, மக்கள் மாளிகை அதன் மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு முதலில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் தேதி பிரகடனத்தை ஒப்புக்கொள்வதற்கு அயனி மக்கள் சபையால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது

 

Advertisement

4. பிரகடனம் செய்யப்படும் வரை பிரகடனப்படுத்தப்படாவிட்டால், ஆறு மாத காலத்திற்குள் பிரகடனம்
செய்யப்படாவிட்டால், ஆறு மாத காலத்திற்குள் செயல்பட முடியாமல் போகும்: அத்தகைய பிரகடனத்தின் நடைமுறையில் தொடர்ச்சியான தொடர்ச்சியான அங்கீகாரம் பெறும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும், பிரகடனம் செய்யப்படாவிட்டால், இந்த விதிமுறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்ட தேதி முதல்
ஆறு மாதங்களுக்கு மேலதிகமாக அமல்படுத்தப்படாவிட்டால், அது இயங்குவதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும், ஆனால் அத்தகைய பிரகடனம் எந்தவொரு நிகழ்விலும் இருக்காது மூன்று வருடங்களுக்கும் மேலாக: மேலும் ஆறு மாத காலத்திற்குள் மக்கள் வீடுகளின் கலைப்பு நடைபெறுகிறது என்றால் அத்தகைய பிரகடனத்தின் நடைமுறையில் தொடர்ச்சியான அங்கீகாரத்தை அங்கீகரிப்பதற்கான ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால், அது கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்,அத்தகைய பிரகடனத்தின் பிரகாரம் தொடர்ச்சியைப் பொறுத்தவரையில், அந்தக் காலப்பகுதியில் மக்கள் சபையால் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது, பிரகடனம் காலாவதி காலத்தில் செயல்படாது. முப்பது நாட்களின் முற்பகுதி காலாவதியாகும் வரை பிரகடனத்தின் தொடர்ச்சியை தொடர அனுமதிக்கும் தீர்மானத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படாவிட்டால், மக்களின் மறுசீரமைப்பு அமர்வுக்கு முன்னர் முதல் நபரின் முதல் முப்பது நாட்களிலிருந்து முப்பது நாட்களாகும்.

5. விவாதம் (4) உள்ள எந்தவொரு நிபந்தனையுமின்றி,அத்தகைய பிரகடனத்தின் தீர்ப்பு நாளிலிருந்து ஒரு
வருடம் காலாவதியாகும் வரை எந்தவொரு காலத்திற்கும் விதிமுறை (3) கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
ஒரு பிரகடனத்தின் நடைமுறையில் தொடர்ச்சியான தீர்மானம் பாராளுமன்ற மன்றம் வரை.

 

  1. அவசர அவசர பிரகடனம் இந்தியா முழுவதும் அல்லது, அத்தகைய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகையில், மாநிலத்தின் முழு அல்லது எந்த பகுதியிலும், செயல்படும், மற்றும்

மாநில ஆளுநருக்கு பொதுத் தேர்தல்களை நடத்துவதில் சிரமங்களைக் கொண்டிருப்பது போன்ற தீர்மானங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட காலப்பகுதியில் விதிமுறை (3) கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரகடனத்தின் பிரகாரம் தொடர்ந்தும் தொடர்ச்சியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுமென தேர்தல் ஆணைக்குழு உறுதிப்படுத்துகிறது: 1985 ஆம் ஆண்டின் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி பஞ்சாப் மாநிலம் தொடர்பாக விதிமுறை 1 (1) ன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட பிரகடனம், இந்த விவகாரத்தில் இரண்டு ஆண்டு காலம் முடிவடையும் காலம்..

இதைத்தான் சொல்கிறது சட்டம் , இந்நிலையில் இது போன்ற வதந்திகள் தேவையற்றது . தேவை மக்களுக்கான நீதி . நீதியை பெற வேண்டிய நேரத்தில் திசை திருப்ப நடக்கும் வேலைகள் ஏராளம் .

Do you think Youturn’s fact-checking is important? Donate and make it your own people's newspaper!
YouTurn உண்மையை சொல்லும் பணி முக்கியம் என நினைக்கின்றீர்களா? நன்கொடை அளித்து நீங்களே மக்கள் பத்திரிகையாக இயங்க வழி செய்யுங்கள்.

Ask YouTurn

Please complete the required fields.
ஆதாரம்

Back to top button