அடிமைகள்

  • Fact Check

    இது திப்பு சுல்தானின் புகைப்படமா ?

    மைசூரின் புலி என்று அனைவராலும் அழைக்கப்பட்டவர் மைசூரின் பேரரசர் திப்பு சுல்தான். பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக போரிட்டு வீர மரணம் அடைந்தவர்.  வீரமிக்க திப்பு சுல்தான் பற்றிய கதைகளும், படங்களும்…

    Read More »
Back to top button