அரசு கடமை

  • Fact Check

    ஊழல் பட்டியலில் DMK க்கு நான்காவது இடமா ?

     அண்மையில் fox செய்தி நிறுவனத்தால் உலகிலேயே அதிக ஊழல் செய்து முதல் பத்து இடங்களை பிடித்த அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியலை வெளியிடப்பட்டது எனக் கூறி சில படங்கள் வலைதளங்களில் பரவலாக…

    Read More »
Back to top button