இழப்பீடு

  • Fact Check

    செல்லப் பிராணிகள் வளர்ப்பதற்கு வரியா ?

    வீட்டில் வளர்க்கும் செல்லப் பிராணிகளுக்கு வரி செலுத்த வேண்டும் என்று பஞ்சாப் அரசு புதிய சட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளதாக சில முகநூல் பக்கங்கள், வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. பஞ்சாப்…

    Read More »
Back to top button