பிரிட்டிஷ் ஆட்சி

  • Fact Check

    1 ரூபாய் நோட்டில் இந்தி மொழியே இல்லை.

    இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தின் போது 1917 ஆம் ஆண்டுகளில் அரசால் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ரூபாய் தாள் என்று கூறி சில படமானது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியது. அந்த படங்கள் பிரபலமடைய காரணம்,…

    Read More »
Back to top button