லீ குவான் யூ

  • Fact Check

    மோடி அடுத்த லீ குவான் யூ வா ?

    இந்திய பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி அவர்கள் நவம்பர் 8, 2016-ல் 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என அறிவித்தக் காலக்கட்டத்தில் மோடியின் பணமதிப்பிலக்கம் பற்றிய…

    Read More »
Back to top button