வெளிநாட்டில் தடை

  • Fact Check

    கிண்டர் ஜாய்க்கு அமெரிக்காவில் தடையா ?

     இந்தியாவில் அதிகம் விற்கப்படும் மிகவும் பிரபலமான சாக்லேட்களில் கிண்டர் ஜாயும் ஒன்று. குழந்தைகளிடத்தில் பிரபலமடைந்த இந்த கிண்டர் ஜாயின் விலை என்னவோ அதிகம் தான். தற்போது இந்திய சந்தைகளில்…

    Read More »
Back to top button