english hindi in passport

  • Fact Check

    பாஸ்போர்ட்டில் கன்னட மொழியா ?

    இந்தியாவில் வெளியுறவுத்துறை வழங்கும் பாஸ்போர்ட்டில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகள் மட்டுமே இடம் பெறுகின்றன. எதற்காக மாநில மொழிகளில் பாஸ்போர்ட் அச்சிடப்படுவது இல்லை. மேலும், ஹிந்தி தெரியாத மாநிலங்களில்…

    Read More »
Back to top button