fruits bats spread

  • Articles

    நிபா வைரஸ்..!

    உயிர்க்கொல்லி நோய்களுக்கு இந்தியாவில் பஞ்சம் இல்லை. டெங்கு காய்ச்சல், பன்றி காய்ச்சல் போன்றவற்றால் மக்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டனர். அதைபோல் உயிரைப் பறிக்கும் நோயாக நிபா வைரஸ் கேரளாவில்…

    Read More »
Back to top button