humans rape animals

  • Articles

    மிருகங்களை பலாத்காரம் செய்யும் மனிதன்.

    பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் பாலியல் வன்புணர்வு கொடுமைகளைப் பற்றி நாள்தோறும் கேள்விப்பட்டு வருகிறோம்.  அதே உலகில் தான் மனிதர்களால் விலங்குகளுக்கும் பாலியல் கொடுமைகள் இழைக்கப்படுகிறது என்பதை பெரும்பாலானோர்…

    Read More »
Back to top button