isro chandrayan2

  • Fact Check

    இஸ்ரோவில் இடஒதுக்கீடு இல்லையா ?

    இந்தியாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோ ஜூலை 22-ம் தேதி நிலவை ஆராய்வதற்காக சந்திராயன்-2 விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவிய பிறகு இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளையும், அவர்களின் திறமையையும்…

    Read More »
Back to top button