old man death

  • Articles

    மத வெறியால் பலியான உயிர்கள்

    வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என பல்வேறு மதங்களுடன் இந்திய தேசம் விளங்கினாலும் ஏதோவொரு மூலையில் மதச் சண்டைகளும், உயிர் பலிகளும் ஏற்படுவதை கேட்டு அறிகிறோம். சிலரின் மத உணர்வு…

    Read More »
Back to top button