polio free

  • Fact Check

    இந்தியாவில் போலியோவை ஒழித்தது மோடியா ?

    இந்தியாவில் பல குழந்தைகளை பாதித்த போலியோ நோய் தற்போது முழுவதுமாக ஒழிக்கப்பட்டது. அதற்கு தூய்மை இந்தியா கனவு நாயகன் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு தமிழிசை சௌந்தராஜன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். போலியோ…

    Read More »
Back to top button