pope lick creek

  • Fact Check

    தெலுங்கானாவில் வேற்றுகிரகவாசியா ?

       தெலுங்கான மாநிலத்தின் வனப்பகுதிகளில் விசித்திரமான உருவம் கொண்ட வேற்றுகிரகவாசிகள் சுற்றி வருவதாகச் செய்திகள் பல  அனைவராலும் பேசப்படுகிறது . இதைபோல பல பகுதிகளில் வேற்றுகிரகவாசிகள் உலவுவதாக செய்திகள்…

    Read More »
Back to top button