RAPID DETECTION KIT

  • Fact Check

    மீன்களில் கலப்படமா? கண்டறிவது எப்படி?

    தமிழ்நாடு மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களால் குறைந்த விலை ஃபார்மலின் கண்டறியும் கருவியினை கொண்டு THE HINDU நாளிதழுக்காக நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் ரசாயனம் கலந்திருப்பதாக உறுதிச்செய்துள்ளனர். கடந்த ஜுலை 4…

    Read More »
Back to top button