suez water distribute

  • Fact Check

    கோவை குடிநீர் விநியோகம் தனியார் வசம்..!

    கோவை மாநகரில் உள்ள பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதை தனியார் நிறுவனம் மூலம் செயல்படுத்த கோவை மாநகராட்சி முடிவெடுத்தது. கோவையில் உள்ள பொது குழாய்களை நீக்கிவிட்டு அனைவரது வீட்டிற்கும்…

    Read More »
Back to top button